OMV България

 

Обучение по безопасно шофиране OMV

Безопасно шофиране OMV

Училището за безопасно шофиране “Driving Skills” работи с компания OMV от 2007 г. Ежегодно провеждаме обучения за безопасно шофиране на служителите на OMV България, а също така сме имали участници от OMV Сърбия и OMV Румъния. Наблюденията ни показват драстично подобряване на шофьорските способности на служителите и желание  за усъвършенстване на уменията им.

ПРЕПОРЪКА

ЗА

Училище по безопасно шофиране “Driving Skills”

 

Използваме услугите на Училището по безопасно шофиране “Driving Skills” за организиране и провеждане на обучения по безопасно шофиране за служителите на  ОМВ България от 2007 година.

Добрата организация, коректното спазване на договореностите и високия професионализъм са причините, поради които възнамеряваме да продължим и разширим съвместната си дейност с Училището за безопасно шофиране “Driving Skills” , както и да я препоръчаме на потенциалните й клиенти.

Настоящата препоръка се издава, за да послужи където е необходимо.

10 Юни  2011г.

С  уважение:

Теодора Георгиева

Изпълнителен Директор / ОМВ България ООД

 

Оригинал на препоръката от OMV България.