Ден на безопасността “Nestle”

Ден на безопасността "Nestle"

Ден на безопасността “Nestle”

Училище за безопасно шофиране “Driving Skills” е партньор на Nestle България и различните подразделения на компанията от 2007 г. Училището за безопасно шофиране “Driving Skills” бе част от инициативата “Ден на безопасността” на Nestle България през 2010 и 2012 г. Наред с безопасност на работното място, пожарна безопасност, оказване на първа медицинска помощ, нашите инструктори проведоха обучение по безопасно шофиране на служителите на Nestle България.

 

Ден на безопасността Nestle 2010 г.

Ден на безопасността “Nestle”