Bayer България

Безопасно шофиране Bayer България

Безопасно шофиране Bayer България

 

Училище за безопасно шофиране “Driving Skills” проведе обучение за служителите на Bayer България в София, Варна и Пловдив.

 

ПРЕПОРЪКА

Уважаеми г-н/г-жо,

Байер България ЕООД се обърна към Училище за безопасно шофиране “Driving Skills” за провеждане на обучение по безопасно шофиране на нашите служители през ноември 2011 г. Проведените обучения на територията на София, Пловдив и Варна бяха изключително полезни за нашите търговски и медицински представители. Извършеното последващо вътрешно проучване сред участниците потвърди добрите отзиви и желанието за допълнителни обучения в тази насока. Това е отправна точка за бъдещо сътрудничество с Училище за безопасно шофиране “Driving Skills”.

С настоящата препоръка бихме желали да потвърдим високия професионализъм на Училището за безопасно шофиране “Driving Skills”, коректно отношение и качеството на предлаганото обучение.

 

С уважение:

 

Ружа Драганова

 

Мениджър Човешки Ресурси

Байер България ЕООД

 
 

Оригинал на препоръката от Bayer България.